Cursuri de igiena

 
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  

Domenii de

activitate

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
     
 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

   
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       

 

Linkuri utile

 
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
     
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
     

NOŢIUNI FUNDAMENTALE

DE IGIENĂ

 

  Temei legal :

 - Ordinul Ministrului Sănătăţiiu Publice şi Ministrului Educaţiei,Cercetării,Tineretului şi Sortului Nr. 1.225/5.031/ 2003"

 - Avizul nr.14289/08.03.2016 şi nr.29549/11.03.2016

 

PREŢUL  

MODULUL

PREŢ

 1 - Nivelul I -  Instruirea managerilor, directorilor pentru asigurarea calității, șefilor de secție, de producție, etc., din unitățile cu profil alimentar și din unitățile de alimentație publică și colectivă ;

150 lei/personă

1 - Nivelul II - Instruirea operatorilor din industria alimentară și din unitățile de alimentație publică și a vânzătorilor din unitățile cu profil alimentar ; 150 lei/personă
 1 - Nivelul III - Instruirea personalului de îngrijire din sectorul alimentar și din unitățile de alimentație publică și colectivă ;

150 lei/personă

2 - b.1  - Servicii de curățenie  în unități de asistență medicală ; 150 lei/personă
2 - b.2  Servicii de curățenie  în colectivități de copii și tineri ; 150 lei/personă
2 - b.3  Servicii de curățenie  în unități de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.) ; 150 lei/personă
2 - b.4 Servicii de curățenie  în cabinete de înfrumusețare corporală, piercing și tatuaj ; 150 lei/personă
3 - Servicii în domeniul apei destinate consumului uman: producția și distribuția apei potabile și apa din fântânile publice, producția apei îmbuteliate ; 150 lei/personă
4 - Servicii pentru spații în care au loc activități de îmbăiere sau înot de agrement, formativ sau sportiv, precum și servicii  pentru tratarea și dezinfecția apei din bazine de înot și piscine; 150 lei/personă
5 - Nivelul I - Servicii de tratament și machiaj cosmetic, epilare, frizerie, coafură și bărbierit ; 150 lei/personă
5 - Nivelul II - Servicii de manichiură și pedichiură ; 150 lei/personă
5 - Nivelul III - Servicii de piercing, tatuaj, micropigmentare ; 150 lei/personă
6 - Nivelul I - Servicii de dezinfecție ; 150 lei/personă
6 - Nivelul II - Servicii de dezinsecție și deratizare . 150 lei/personă

 

DURATA : 1,5 ore/şedinţă

 

Asociaţia Terra Scool este avizată (Avizul nr.807/06.04.2022 şi nr.27676/27.04.2022) să realizeze programe de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă pentru urmatoarele module cuprinse în Ordinul nr.2209/4469/2022) al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.:

 

1 - Nivelul I - Instruirea managerilor, directorilor pentru asigurarea calității, șefilor de secție, de producție, etc., din unitățile cu profil alimentar și din unitățile de alimentație publică și colectivă;

1 - Nivelul II - Instruirea operatorilor din industria alimentară și din unitățile de alimentație publică și a vânzătorilor din unitățile cu profil alimentar.

1 - Nivelul III - Instruirea personalului de îngrijire din sectorul alimentar și din unitățile de alimentație publică și colectivă

2 - b.1  Servicii de curățenie  în unități de asistență medicală

2 - b.2  Servicii de curățenie  în colectivități de copii și tineri,

2 - b.3  Servicii de curățenie  în unități de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.),

2 - b.4 Servicii de curățenie  în cabinete de înfrumusețare corporală, piercing și tatuaj;

3 - Servicii în domeniul apei destinate consumului uman: producția și distribuția apei potabile și apa din fântânile publice, producția apei îmbuteliate

4 - Servicii pentru spații în care au loc activități de îmbăiere sau înot de agrement, formativ sau sportiv, precum și servicii  pentru tratarea și  dezinfecția apei din bazine de înot și piscine;

5 - Nivelul I - Servicii de tratament și machiaj cosmetic, epilare, frizerie, coafură și bărbierit

5 - Nivelul II - Servicii de manichiură și pedichiură

5 - Nivelul III - Servicii de piercing, tatuaj, micropigmentare

6 - Nivelul I - Servicii de dezinfecție

6 - Nivelul II - Servicii de dezinsecție și deratizare

 

Cursul este obligatoriu pentru toate persoanele care lucrează  în producţia, manipularea sau comercializarea produselor(mărfurilor) alimentare.

Obligativitatea însuşirii acestui curs este stabilită prin urmatoarele acte normative :

- Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea nr. 650/2002;

 

EXTRAS :     CAP. 2
Cerinţe şi criterii necesare desfăşurării activităţii comerciale
Art. 5
(1) Orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii.
(2) Exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică necesită cunoştinţe de specialitate şi se efectuează cu personal calificat, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe.
(3) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, personalul angajat în efectuarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică va trebui să îndeplinească una dintre următoarele cerinţe profesionale:
a) să fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare şi/sau de alimentaţie publică, organizat conform legislaţiei în vigoare;
b) să fi desfăşurat cel puţin 2 ani de activitate profesională de comercializare de produse alimentare şi/sau de alimentaţie publică şi
să fi absolvit un curs de noţiuni fundamentale de igienă, organizat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

SANCŢIUNI PREVĂZUTE DE LEGE

PENTRU LIPSA

CERTIFICATELOR DE ABSOLVIRE PRIVIND ÎNSUŞIREA

 NOŢIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENĂ

 

 

HOTĂRÂRE Nr. 857 din 24 august 2011

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

 


ART. 5
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice angajarea şi/sau menţinerea în unităţile care desfăşoară activitate de producţie şi de comercializare a produselor alimentare, de alimentaţie publică şi colectivă, servicii şi producţie de apă potabilă, precum şi servicii de întreţinere corporală a personalului fără certificatul de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, conform reglementărilor legale în vigoare.

 

INSTRUCTAJUL SE REALIZEAZĂ DE MEDICI CU SPECIALITATEA IGIENĂ ŞI EPIDEMIOLOGIE

 

După absolvire cursantul primeşte CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, valabil 3 ani de la data emiterii.

Valabilitatea de 3 ani este prevazută în Cap.3, art.14, ali.(3) din acelaşi Ordin (nr.1225/5031/2003)

 

 

 

Buletin de identitate (original şi copie);
 

  In atenţia agenţilor economici !

   

   Pentru plata efectuată de către agenţi economici, sunt necesare două documente :

 

   1. CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII şi

   2. COMANDA FERMĂ

   3. ACORD GDPR  

    Documente cât şi modalitatea de completare şi transmitere a datelor, se face numai pe mail, la solicitarea agentului economic.

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Telefon mobil : 0723 550 883 -   0765 935 616  - 0727.050.700

  Adresa : Bucureşti, Str.Matei Voievod nr. 51- sect. 2 -  staţia de troleibuz  "Mecet"   (86 şi 90)

terraschooligiena@gmail.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author information goes here.Copyright © 05.02.2009 -Cocoru Virgiliu - August - All rights reserved.

Revised: 21.05.2011

Reproducerea neautorizată şi/sau fără specificarea sursei va fi urmarită şi sancţionată conform legilor în vigoare.

Any unauthorized copying or distribution without crediting the source will be prosecuted to the fullest extent of the law.