Inspector SSM

 
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  

Domenii de

activitate

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
     
 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

   
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       

 

Linkuri utile

  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
       
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com    
     
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
     

 

INSPECTOR ÎN  DOMENIUL  SECURITĂŢII

ŞI  SĂNĂTĂŢII  ÎN  MUNCĂ

( Inspector S.S.M .)

NIVELUL  DE  BAZĂ

COR 325723

Perfecţionare

 

 

 

           PREŢUL ...........................................................

  690 lei

            DURATA ...........................................................

  8 zile  

 

 

 

 

 

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cod COR 315219, îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca luctor/ angajator care  se  ocupă  de  activităţile  de  prevenire  şi  protecţie  din  orice  organizaţie,  precum  şi  în  alte condiţii  stabilite  de  reglementările  legale.  Activitatea  acestuia  se  desfăşoa  atât  în  locuri  de muncă aflate în spaţii închise (birou, spaţii de producţie), cât şi în cele aflate în spaţii deschise.

Securitatea  şi  sănătatea  în  muncă  reprezintă  ansamblul  de  activităţi  instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii luctorilor şi a altor persoane participante la procesul

de muncă.

Inspectorul  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  se  ocupă  de  activităţile  de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere, în conformitate

cu prevederile legale.

 

Uniţi de competee cheie

 

1: Comunicare în limba oficială

2:Competenţe   de   bază   în   matematică  ştiinţă   şi tehnologie

3: Competenţa de a învăţa

4: Competenţe sociale şi civice

 

Uniţi de competee generale

 

1: Dezvoltarea profesională

2: Planificarea activităţilor proprii

 

Uniţi de competee specifice

 

1: Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţi 
2: Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
3: Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
4: Informarea  lucrătorilor  în  domeniul  securităţii  şi sănătăţii în muncă
5: Stabilirea  mijloacelor  materiale  şi  tehnice  necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
6: Prevenirea  accidentelor  de  muncă  şi  a  îmbolnăvirilor profesionale
7: Participarea  la  cercetarea  evenimentelor  care  produc incapacitate temporară de muncă
8: Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
9: Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

 

 

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îndeplineşte următoarele funcţii majore:

-    Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie.

-    Efectuarea inforrii/ instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

-    Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

-    Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă.

-    Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în mun.

 

Nivelul  de  pregătire

 

NIVELUL DE BAZĂ

Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

 corespunzătoare nivelului de bază sunt:

a)  studii  în  învăţământul  liceal  filiera  teoretică  în  profil  real  sau  filiera  tehnologică  în profil tehnic;

b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel pin 40 de ore.

Cursul “Inspector în domeniul securitatii şi sşnştăţii în muncă” tratează problema securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu Legea 319/2006, HG 1425/2006, Legea 307/200 s.a. , astfel încât securitatea în muncă să nu mai fie o problemă pentru companie şi este una dintre cerinţele necesare la numirea prin decizie a persoanelor desemnate cu atribuţii in securitatea şi sănătatea în muncă.

 

 

Buletin de identitate ;
Certificat de naştere ;
Certificat de căsătorie,daca este cazul;
Diploma de studii, liceu  cu bacalaureat ;
Adeverinţă medicală (apt curs Inspector SSM ) de la medicul de familie;

 

După absolvirea cursurilor, se eliberează "CERTIFICAT DE ABSOLVIRE" sub auspiciile Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

 

 

 

 

 

AUTORIZAŢIA seria B

nr. 0004889

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Telefon mobil : 0723 550 883 -   0765 935 616 

 Telefon fix : 021 252 62 52 

 Adresa : Bucureşti, Str.Matei Voievod nr. 51- sect. 2 -  staţia de troleibuz  "Mecet"   (86 şi 90)

terraschool@yahoo.com

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author information goes here.Copyright © 05.02.2009 -Cocoru Virgiliu - August - All rights reserved.

Revised: 21.05.2011

Reproducerea neautorizată şi/sau fără specificarea sursei va fi urmarită şi sancţionată conform legilor în vigoare.

Any unauthorized copying or distribution without crediting the source will be prosecuted to the fullest extent of the law.